AVÍS LEGAL

TITULAR DE LA WEB

El present avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web www.cursamoritzsantantoni.cat de la qual és titular l’associació ATLETIC CLUB ESPORT I NATURA, amb domicili social al carrer CASANOVAS Nº 24, 3er 2a O8011-BARCELONA, amb número de registre 10322, Secció 1ª del Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

US DE LA WEB

L’accés i ús de la pàgina Web implica l’expressa i plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en el present avís legal. Els preguem les llegeixi atentament i en cas de no estar d’acord amb el seu contingut s’abstingui de fer ús de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del portal així com dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa no emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que resulti aplicable, ni utilitzar-los per activitats il•lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic.

Els usuaris accedeixen a la pàgina web de forma lliure i gratuïta, si bé l’ATLETIC CLUB ESPORTIU I NATURA es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

Els continguts d’aquesta pàgina web tenen com a finalitat organitzar la Cursa del Barri de Sant Antoni.

L’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts de la Web, essent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que hi accedeix o els utilitza.

Queda prohibit l'ús de continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de l'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, ni emetre o enviar publicitat o informació valent-se o utilitzant els serveis o la informació que es posa a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

L'ATLETIC CLUB ESPORT I NATURA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des d'aquesta Web o buscadors. Així mateix, el fet que hi hagin pàgines enllaçades, accessos a d'altres pàgines o portals d'internet no suposa l'existència d'acords, recomanacions, promocions o identificacions de l'ATLETIC CLUB ESPORT I NATURA ni conformitat amb les manifestacions, continguts o serveis enllaçats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

L'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA ostenta la titularitat d'aquesta pàgina web. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest portal estan legalment reservats, per la qual cosa l'accés al mateix o la seva utilització per part de l'usuari no ha de considerar-se, de cap manera, com a atorgament de llicència d'us o de dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris de la pàgina web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquesta. Està absolutament prohibit l'ús de la pàgina web o d'algun del seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Queden totalment prohibits els actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública y transformació total o parcial, sense l'autorització expressa de l'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta web estan protegits per la Llei.

L'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per terceres persones del contingut de la pàgina web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

CONDICIONS PARTICULARS

La utilització de determinats Serveis i Continguts preferits per l'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA a través de la Web pot regir-se per Condicions Particulars Pròpies, les quals poden completar i/o modificar el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars dels mateixos.

ACTUALITZACIO I MODIFICACIO DE LA PAGINA WEB

L'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva web, així com la seva configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

L'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com dels danys que poguessin ser produïts per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

També s'exonera de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes i omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

PATROCINADORS OFICIALS CURSA MORITZ ST.ANTONI 2018
Cursa Moritz St. Antoni 2018 ®
Avis legal | LOPD - Contacte amb l'organització
Programació web - Disseny web